Home arrow Schooluren

Schooluren
Schooluren

De school is normaal toegankelijk van 8u00 tot 16u00 (op woensdag tot 12u00).

De lessen beginnen om 8u25 tot 11u20 in de voormiddag (woensdag tot 12u00) en van 12u45 tot 15u30 in de namiddag. We rekenen erop dat iedereen tijdig aanwezig is (ook onze kleuters).

Er is opvang in de kleuterspeelzaal van 7 uur 's ochtends en tot 18u 's avonds.

Wie zich buiten de normale schooluren van 7 uur tot 18 uur op de terreinen van de school bevindt, is in overtreding en pleegt huisvredebreuk.

Alle leerlingen dienen zich rechtstreeks van huis naar school te begeven en omgekeerd, en dit langs de veiligste weg. Men gebruikt de twee in/uitgangen om de school te bereiken en/of te verlaten;

Deze zijn:
- ingang langs de voetgangersbrug (’t Oeversteksken)
- Onderwijslaan nr 8 (fel groen hek aan kleuterspeelplaats)