Home arrow Activiteiten

Activiteiten
Wat doet de ouderraad?

Als ouderraad willen we samen bouwen aan een kindvriendelijke en leefbare school, willen we een brug vormen tussen leerlingen/ouders en directie/leerkrachten, willen we samen school maken.

Hoe doen we dit?

•We komen ongeveer 5 keer per schooljaar samen;
•Via de directie en de leerkrachten krijgen we zicht op nieuwe initiatieven die de school wenst te nemen en die we (eventueel) mee vorm helpen te geven;
•We nemen deel aan de schoolraad (raad waar de verschillende basisscholen van IKORN samenkomen), we informeren ons en geven raad of stellen vragen;
•We zoeken samen naar oplossingen voor grote en kleine problemen (vb. proper houden van de speelplaats,…);
•We zoeken constant naar manieren om ouders nog meer bij de school te betrekken: bv. via bevraging naar het doen van gezamenlijke activiteiten;
•We spelen ook een belangrijke rol in het infoaanbod dat door de school aan de ouders wordt gegeven. Niet alleen door dit sterk te ondersteunen, maar ook - via een bevraging van de ouders - aan directie en leerkrachten aan te geven welke vragen er leven bij de ouders.
•We organiseren eveneens een aantal activiteiten. Traditioneel staat er een boekenbeurs, een pannenkoekenbak (met Lichtmis bakken we, samen met ouders helpende handen pannenkoeken voor alle grote en kleine kinderen en leerkrachten van onze school) en de pannenkoekenverkoop op het programma.
•In de maand mei stimuleert de ouderraad het milieuvriendelijk naar school komen.
•Sinds enkele jaren wordt er voor de zesde jaars op een bijzondere manier afscheid genomen.
•Sommige van deze activiteiten brengen ook wat geld in het laatje, waarmee allerlei zaken worden aangekocht voor onze kinderen, van leesboxen tot basketbalring tot picknicktafels.
•We werken ook projecten uit. Enkele realisaties van de afgelopen jaren zijn: de kleutertuin, het verkeerspark (vooraan de school), de afzetstrook voor de kinderen, gezonde school. Momenteel zoeken we met de school en de leerlingenraad welke speeltuigen we gaan aankopen.